Pozemek Praha - Libeň VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 1,385.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební jistota:
400.000,- Kč
Vyhláška:
Stáhnout
Posudek:
Stáhnout
Datum:
15.03.2018
Čas:
16:00

Předmětem dražby jsou vlastnické podíly velikosti 17/36 následujících pozemků: parc. č. 1836/1 (o výměře 1412 m2), 1839/1 (397 m2), 1839/6 (5706 m2), 4071/11 (9 m2), 4085/1 (1221 m2), 4085 /4 (4 m2), 4085/5 (7 m2), 4089/1 (127 m2), 4089/3 (110 m2), vše ostatní plocha, to vše zapsané na LV č. 6578, kat. úz. Libeň, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Vlastnické podíly k pozemkům včetně všech součástí a příslušenství se draží jako soubor v jedné dražbě.Pozemky o celkové výměře 8993m2 se nacházejí v různě širokém pásu severně a jižně podél ulice Liberecká. Jedná se převáženě o druh ostatní plocha popř. sportoviště a rekreační plocha.Pozemky jsou rovné i sklonité převážně zarostlé trvalými náletovými porosty, jen mezi ulicemi Liberecká a Střížkovská se nachází zahrádkářská osada.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.
Opakovaná dražba