Pozemek Praha - Lahovice
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 50.000,- Kč

Dražební jistota:
10.000,- Kč
1. prohlídka:
29. 5. v 10:00
2. prohlídka:
5. 6. v 10:00
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební jistota:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
25.06.2020
Čas:
14:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 364/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 162 m2, zapsaný na LV č. 9, kat. úz. Lahovice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek je louka blízko levého břehu Vltavy.