Pozemek Praha - Kobylisy VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Dražební jistota:
30.000,- Kč
1. prohlídka:
30.10. 11:00
2. prohlídka:
4.11. 11:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
29.11.2018
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 958/1 (ostatní plocha) o celkové výměře 374 m2, zapsaného na LV č. 12, kat. úz. Kobylisy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek slouží jako plocha zeleně a trasa inženýrských sítí v sídlišti panelových domů.