Pozemek Praha - Jižní spojka VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 1,200.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební jistota:
300.000,- Kč
1. prohlídka:
16.11. 10:15
2. prohlídka:
21.11. 10:15
Vyhláška:
Stáhnout
Posudek:
Stáhnout
Datum:
15.12.2017
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2587/2 o výměře 1193 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), zapsané na LV č. 24, kat. úz. Záběhlice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m.
Praha.Pozemek je součástí komunikace „Jižní spojka“.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.