Pozemek Praha - Hostivař VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 17.000,- Kč

Dražební jistota:
5.000
1. prohlídka:
6.3. v 10:00
2. prohlídka:
8.3. v 10:00
Místo konání dražby:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
15.03.2018
Čas:
10:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1687/2 o výměře 114 m2 (vodní plocha, koryto vodního toku), zapsané na LV č.11, kat. úz. Hostivař, obec Praha.