Pozemek Praha - Hostavice
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 785.000,- Kč

Dražební jistota:
150.000,- Kč
1. prohlídka:
3.5. 10:30
2. prohlídka:
10.5. 10:30
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Geometrický plán:
Stáhnout
Datum:
03.06.2021
Čas:
15:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 918/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 491 m2, zapsaný na LV č. 58, kat. úz. Hostavice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o úzký pruh pozemku, který se nachází na okraji zahrádkářské kolonie u vodní plochy „ V pískovně“.