Pozemek Praha - Hostavice
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 460.000,- Kč

Dražební jistota:
130.000,- Kč
1. prohlídka:
18.5. 12:00
2. prohlídka:
25.5. 12:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
18.06.2020
Čas:
11:00

Předmětem dražby jsou pozemek parc. č. 916/5 o výměře 540 m2 a parc. č. 916/6 a výměře 2 m2 (oba ostatní plocha, jiná plocha), zapsaný na LV č. 58, kat. úz. Hostavice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se nacházejí na okraji zahrádkářské osady. Jsou na nich postaveny rekreační objekty jiných vlastníků.