Pozemek Praha - Horní Počernice III VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 170.000,- Kč

Dražební jistota:
50.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
16.01.2020
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 4072/58 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 178 m2, zapsané na LV č. 208, kat. úz. Horní Počernice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek se nachází v provozním areálu v Horních Počernicích při výpadové silnici směr Poděbrady a je zastavěn výrobní halou.
Jedná se o opakovanou dražbu.