Pozemek Praha - Horní Počernice I VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 70.000,- Kč

Dražební jistota:
20.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
16.01.2020
Čas:
10:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 4072/21 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 42 m2 a parc. č. 4072/46 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 26 m2, zapsané na LV č. 208, kat. úz. Horní Počernice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Oba pozemky se nacházejí ve výrobním areálu při výpadové silnice směr Poděbrady a jsou zastavěné objektem truhlárny. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.
Jedná se o opakovanou dražbu.