Pozemek Praha - Horní počernice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 588.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební jistota:
150.000,- Kč
Vyhláška:
Stáhnout
Posudek:
Stáhnout
Datum:
15.03.2018
Čas:
13:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 4072/52 o výměře 160 m2 (ostatní plocha) a 4072/59 o výměře 79 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) zapsané na LV č. 208, kat. úz. Horní Počernice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemky jsou draženy jako soubor v jedné dražbě.Pozemky se nacházejí na okraji provozního areálu, na pozemku č. 4072/59 je postavená drobná stavba sloužící jako sklad, která je vedená pod číslem evidenčním a patří jinému vlastníku.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.
Opakovaná dražba