Pozemek Praha - Háje NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 130.000,- Kč

Dražební jistota:
30.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
11.04.2019
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 541/2 (ostatní plocha) o výměře 1072 m2, zapsaný na LV č. 39, kat. úz. Háje, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek se nachází na okraji Hostivařské přehrady a slouží jako prostor pro sportovní a rekreační využití.