Pozemek Praha - Háje (Opakovaná) NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 950.000,- Kč

Dražební jistota:
280.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Vyhláška opakované dražby:
Stáhnout
Datum:
27.09.2018
Čas:
15:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 541/2 (ostatní plocha) o výměře 1072 m2, zapsaný na LV č. 39, kat. úz. Háje, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek se nachází na okraji Hostivařské přehrady a slouží jako prostor pro sportovní a rekreační využití.
Jedná se o opakovanou dražbu