Pozemek Praha - Dubeč | Vydraženo

Nejnižší podání: 30.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24
Dražební jistota:
5.000,- Kč
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
08.10.2020
Čas:
13:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1743/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 212 m2, LV č. 805, kat. úz. Dubeč, obec Praha. Pozemek se nachází podél komunikace Městská v Praze 10 - Dubeč.