Pozemek Praha - Dolní Počernice II

Nejnižší podání: 90.000,- Kč

Dražební jistota:
25.000,- Kč
1. prohlídka:
27.9. 10:15
2. prohlídka:
4.10. 10:15
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
04.11.2021
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1620/23 (vodní plocha, koryto vodního toku) o výměře 162 m2, zapsaný na LV č. 58, kat. úz. Dolní Počernice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o funkční koryto potoka, který vytéká z blízkého rybníka Slatina, protéká pod dálničním obchvatem Jižní Spojka a vede podél něj cyklistická stezka.