Pozemek Praha - Dolní Počernice I
NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 190.000,- Kč

Dražební jistota:
50.000,- Kč
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
25.11.2021
Čas:
10:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1620/4 (vodní plocha, koryto vodního toku) o výměře 590 m2, zapsaný na LV č. 58, kat. úz. Dolní Počernice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o funkční koryto potoka, který vytéká z blízkého rybníka Slatina a protéká pod dálničním obchvatem Jižní Spojka.
Jedná se o opakovanou dražbu
Nevydraženo