Pozemek Praha - Dolní Počernice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 1,500.000,- Kč

Dražební jistota:
400.000,- Kč
1. prohlídka:
12.6. v 10:00
2. prohlídka:
18.6. v 10:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dodatek k dražební vyhlášce:
Stáhnout
Datum:
19.07.2018
Čas:
14:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 1439/2, 1439/8, 14399/9, 1439/11 (vodní plocha) o celkové výměře 1040 m2 a pozemek parc. č. 1435/8 (orná půda) o výměře 10.060 m2, to vše zapsané na LV č. 58, kat. úz. Dolní Počernice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.Jedná se o plochy podél potoka Rokytka, poblíž golfového hříště.
VYDRAŽENO