Pozemek Praha - Dolní Měcholupy VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 12.000,- Kč

Dražební jistota:
3.000,- Kč
1. prohlídka:
7.1. 2020 10:30
2. prohlídka:
14.1. 2020 10:30
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
30.01.2020
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 639/45 (orná půda) o výměře 117 m2, zapsaný na LV č. 166, kat. úz. Dolní Měcholupy, obec Praha. Pozemek se nachází těsně podél komunikace Kutnohorská, v blízkosti podobných pozemků využívaných pro umístění reklamních billboardů.
VYDRAŽENO