Pozemek Praha - Dolní Měcholupy VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 23.000,- Kč

Dražební jistota:
5.000,- Kč
1. prohlídka:
7.1. 2020 10:15
2. prohlídka:
14.1. 2020 10:15
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
30.01.2020
Čas:
10:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 596/3 (orná půda) o výměře 233 m2, zapsaný na LV č. 166, kat. úz. Dolní Měcholupy, obec Praha. Pozemek je užíván jako louka.
VYDRAŽENO