Pozemek Praha - Ďáblice
NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 190.000,- Kč

Dražební jistota:
50.000
1. prohlídka:
8.11. 10:00
2. prohlídka:
15.11. 10:00
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
09.12.2021
Čas:
10:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1616 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 294 m2, zapsaný na LV č. 121, kat. úz. Ďáblice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o vyschlé koryto potoka, které prochází zemědělsky obdělávanou plochou.