Pozemek Praha-Chodov (UPUŠTĚNO)

Nejnižší podání: 1,470.000,- Kč

Dražební jistota:
400.000,- Kč
1. prohlídka:
27.8. v 10:00
2. prohlídka:
3.9. v 10:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Oznámení o upuštění:
Stáhnout
Datum:
27.09.2018
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 3482/3 (ostatní plocha) o celkové výměře 1235 m2, zapsaného na LV č. 1233, kat. úz. Chodov, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Jedná se o pozemek, který se nachází na okraji městské části Praha 4 – Chodov, je ve funkčním celku se zastavěným pozemkem parc.č.3482/2, na kterém stojí panelový dům č.p.2217, na nároží ulice Čenětická.
Na žádost navrhovatele byla dražba upuštěna.