Pozemek Malešice I NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 390.000,- Kč

Dražební jistota:
110.000,- Kč
1. prohlídka:
17.12. v 11:00
2. prohlídka:
4.1. v 11:00
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
17.01.2019
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 744/27 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře 196 m2, zapsaný na LV č. 4, kat. úz. Malešice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek slouží jako pruh vozovky při ulici U vozovny. Část veřejného parkoviště je součástí tohoto pozemku.