Pozemek Kyje II VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 450.000,- Kč

Dražební jistota:
130.000
1. prohlídka:
17.12. v 10:00
2. prohlídka:
4.1. v 10:00
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
17.01.2019
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2574/161 (orná půda) o výměře 2776 m2, zapsaný na LV č. 7, kat. úz. Kyje, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek slouží trvale k zemědělským účelům a je součástí velkých obdělávaných ploch.