Potok Praha - Šeberov II
Vydraženo

Nejnižší podání: 44.000,- Kč

Dražební jistota:
10.000,- Kč
1. prohlídka:
11.9. v 9:30
2. prohlídka:
18.9. v 9:30
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek 1:
Stáhnout
Znalecký posudek 2:
Stáhnout
Datum:
08.10.2020
Čas:
12:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 1477/3 o výměře 61 m2 a parc. č. 1477/9 o výměře 115 m2 (oba vodní plocha, koryto vodního toku), zapsané na LV č. 8, kat. úz. Šeberov, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě. Pozemky slouží jako potok a nejsou uvedeny v cenové mapě stavebních pozemků pro rok 2020.