Potok Praha - Šeberov I
Vydraženo

Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Dražební jistota:
30.000,- Kč
1. prohlídka:
11.9. v 9:30
2. prohlídka:
18.9. v 9:30
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
08.10.2020
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1477/6 (vodní plocha, koryto vodního toku) o výměře 398 m2, zapsaný na LV č. 8, kat. úz. Šeberov, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.Pozemek slouží jako potok a není uveden v cenové mapě stavebních pozemků pro rok 2020.