Parkoviště Řepy I UPUŠTĚNO

Nejnižší podání: 10,000.000,- Kč

Dražební jistota:
1,500.000,- Kč
1. prohlídka:
25.2. v 11:00
2. prohlídka:
4.3. v 11:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
21.03.2019
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1866/1 (ostatní plocha, ostatní dopravní plocha) o výměře 3401 m2, zapsané na LV č. 329, kat. úz. Řepy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek je na okraji sídliště Řepy a slouží jako parkoviště osobních vozidel v celé ploše jeho výměry.Od dražby bylo upuštěno