Parkoviště Praha - Štěrboholy
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 430.000,- Kč

Dražební jistota:
100.000,- Kč
1. prohlídka:
7.5. 10:30
2. prohlídka:
14.5. 10:30
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
10.06.2021
Čas:
17:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 420/3 o výměře 76 m2 a parc. č. 420/4 o výměře 10 m2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace), zapsaný na LV č. 73, kat. úz. Štěrboholy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemky jsou součástí zelené plochy mezi parkovištěm a autobazarem AUTO Esa.