Parkoviště Praha - Řepy II UPUŠTĚNO

Nejnižší podání: 5,000.000,- Kč

Dražební jistota:
1,000.000,- Kč
1. prohlídka:
25.2. v 11:00
2. prohlídka:
4.3. v 11:00
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Nájemní smlouva:
Stáhnout
Datum:
21.03.2019
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1919/1 (ostatní plocha, ostatní dopravní plocha) o výměře 1669 m2, zapsané na LV č. 329, kat. úz. Řepy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek je na okraji sídliště Řepy a slouží jako placené parkoviště osobních vozidel. V cenové mapě stavebních pozemků pro rok 2019 je uveden za jednotnou sazbu 3410,- Kč za m2.
Pozemek je nájemní smlouvou pronajat na dobu určitou od 5. 6. 2018 do 31. 12. 2019 k účelu provozování placeného střeženého parkoviště za smluvní měsíční nájemné. S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné další zátěže a závazky.
Od dražby bylo upuštěno