Les Praha - Modřany
UPUŠTĚNO

Nejnižší podání: 400.000,- Kč

Dražební jistota:
100.000,- Kč
1. prohlídka:
4.1. v 11:00
2. prohlídka:
11.1. v 11:00
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Upuštění od dražby:
Stáhnout
Datum:
28.01.2021
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 4277/16 (lesní pozemek) o výměře 718 m2, zapsaný na LV č. 767, kat. úz. Modřany, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o úzký pruh pozemku, který je vedle sportovního areálu blízké školy. Přístup na pozemek je z blízké komunikace, která vede okolo. Na pozemku se nacházejí vzrostlé listnaté stromy, převážně olše lepkavá a topol černý.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.