Les Praha - Modřany
NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 400.000,- Kč

Dražební jistota:
100.000,- Kč
1. prohlídka:
3.5. v 11:00
2. prohlídka:
10.5. v 11:00
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
03.06.2021
Čas:
16:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 4277/16 (lesní pozemek) o výměře 718 m2, zapsaný na LV č. 767, kat. úz. Modřany, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o úzký pruh pozemku, který je vedle sportovního areálu blízké školy. Přístup na pozemek je z blízké komunikace, která vede okolo. Na pozemku se nacházejí vzrostlé listnaté stromy, převážně olše lepkavá a topol černý.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.