Komunikace Praha - Horní Počernice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 800.000,- Kč

Dražební jistota:
100.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
16.01.2020
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 4072/24 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1159 m2, zapsané na LV č. 208, kat. úz. Horní Počernice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek slouží jako příjezdová komunikace do provozního areálu v Horních Počernicích, který se nachází při výpadové silnici směr Poděbrady.
Jedná se o opakovanou dražbu.